Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

14 Mart 1909'da doğdu. 24 Ekim 2006'da vefat etti. 1938'den beri İslâm konusunda yaptığı araştırmalarla tanınır. 1947'den 1979'da emekli oluncaya kadar Edinburgh Üniversitesi'nde Arapça ve İslâmî Araştırmalar Bölümü başkanlığını yürüten Watt'ın, önemli bir kısmı dilimize çevrilen çok sayıda eseri bulunuyor.

Watt, Türk okuyucularının özellikle de entelektüellerin çok yakından tanıdığı, İslam ve Müslüman toplumlar üzerine araştırmalar yapan bir bilim adamıdır. Hayatının elli yıldan fazlasını akademik bir atmosferde İslam araştırmalarına ayırmış ve bu alanda bu güne kadar yirmi beş eser ve çok sayıda makale kaleme almıştır. Bunlardan birçoğu Türkçeye de çevrilmiştir.

Watt'ın başlıca eserleri şunlardır:

Free Will and Predestination in Early Islam, London, 1948 (İslam'ın İlk Dönemlerinde Hür İrade ve Kader, çev. Arif Aytekin, Kitabevi Yay., İstanbul, 1996)

Muhammad at Mecca, Oxford, 1953 (Hz. Muhammet Mekke'de, çev. Rami Ayas ve Azmi Yüksel, A.Ü.İ.F. Yay., Ankara, 1986)

Muhammad at Medina, Oxford, 1956 (Muhammed Medine'de)

Muhammad Prophet and Statesman, London, 1961 (Hz. Muhammet: Peygamber ve Devlet Kurucusu, çev. Hayrullah Örs, İstanbul, 1963)

Islam and the Integration of Society, London, 1961 (İslam ve Toplumun Bütünleşmesi)

Islamic Philosophy and Theology, Edinburg, 1961 (İslam Felsefesi ve Kelamı, çev. Süleyman Ateş, A.Ü.İ.F. Yay., Ankara, 1968)

Truth in the Religions: A Sociological and Psychological Approach, Edinburg, 1963 (Dinlerde Hakikat; Sosyolojik ve Psikolojik Bir Yaklaşım, çev. Vahap Taştan ve Ali Kuşat, İz Yay., İstanbul, 2002)

Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali, Edinburg, 1963 (Müslüman Aydın: Gazali Hakkında Bir Araştırma, çev. Hanifi Özcan, D.E.Ü. Yay., İzmir, 1989)

Islamic Political Thought, Edinburg, 1968 (İslam'da Siyasi Düşünce)

What is Islam?, Edinburg, 1968 (İslam Nedir?, çev. Elif Rıza, İstanbul, 1993)

Islamic Revelation and Modern World, Edinburg, 1970 (Modern Dünyada İslam Vahyi, çev. Mehmet S. Aydın, Ankara, 1982)

The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburg, 1972 (İslam Avrupa'da, çev. Hulusi Yavuz, M.Ü.İ.F. Vakfı Yay., Ankara, 1989)

The Formative Period of Islamic Thought, Edinburg, 1979 (İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara, 1981)

Bell's Introduction to the Qur'an, Edinburg, 1970 (Kuran'a Giriş, çev. Süleyman Kalkan, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1998)

Islam and Chiristianity Today, London, 1983 (Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık, çev. Turan Koç, İz Yay., İstanbul, 1991)

Muhammad's Mecca, Edinburg, 1988 (Hz. Muhammet'in Mekkesi, çev. M. Akif Ersin, Bilgi Vakfı Yay., Ankara, 1995)

Islamic Fundamentalism and Modernity, Edinburg, 1988 (İslamî Hareketler ve Modernlik, çev. Turan Koç, İz Yay., İstanbul, 1997)

Muslim-Chiristian Encounters, London, 1991 (Geçmişten Günümüze Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu, çev. Fuat Aydın, Birey Yay., İstanbul, 2000)

William Montgomery Watt - Yazarın kitapları

Kapat