Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Üyelik Koşulları

 1. İşbu Üyelik Sözleşmesi İz Yayıncılık Ltd. Şti. ve bağlı iştirakleri (Bundan böyle İz Yayıncılık olarak anılacaktır) tarafından, İz Yayıncılık web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.
 2. İz Yayıncılık, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.
 3. İz Yayıncılık web sitesinde bulunan üyeliğiniz kişiseldir, bir başkasına devredilemez ya da satılamaz.
 4. Üye kendisinin belirleyeceği bir "şifre" ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. İz Yayıncılık üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. İz Yayıncılık, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. İz Yayıncılık, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.
 5. Üye, İz Yayıncılık'a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla İz Yayıncılık kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.
 6. İz Yayıncılık, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Kişisel bilgiler ifşa edilmez. İz Yayıncılık, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında ziyaretçilerin hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.
 7. Adı, soyadı, mail, telefon, adres gibi kişisel bilgileri içermeyen bu istatistiksel bilgiler İz Yayıncılık müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla İz Yayıncılık iş ortakları ile yine İz Yayıncılık üzerinde kullanılmak üzere paylaşılabilmektedir.
 8. Üye, İz Yayıncılık üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, İz Yayıncılık tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
 9. Üye, tüm hakları İz Yayıncılık'a ait olan ve İz Yayıncılık üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 10. İz Yayıncılık herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İz Yayıncılık'ın sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı İz Yayıncılık üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
  • İz Yayıncılık kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
  • İz Yayıncılık kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
  • İz Yayıncılık satışları stokları ile sınırlıdır. İz Yayıncılık stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
 11. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka İz Yayıncılık stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.
  • Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.
  • İz Yayıncılık'ta satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran İz Yayıncılık'a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla İz Yayıncılık hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
  • İz Yayıncılık, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden İz Yayıncılık sorumlu değildir.
  • İz Yayıncılık ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. İz Yayıncılık üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
  • Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İz Yayıncılık defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. İz Yayıncılık kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.
 13. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 14. Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 15. İz Yayıncılık dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
Kapat