Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Kutbuddin Abdulkerim b. brahim b. Abdulkerim el-Cîlî (Gilanî, Geylanî ve Cilanî olarak da anılır), H. 767 yılında İran'ın Cilan kasabasında, bir baka rivayete göre de Bağdat yakınlarındaki Cîl kasabasında dodu. Yaklaşık 20 yaşlarında seyahate başlayan Cîlî, Hindistan'a gitmiş, oradan da Arap Yarımadasına yönelmiştir. Eserlerinde "Şeyhim" diyerek saygıyla zikrettii sufi smail el-Ceberîtî ile Yemen'in Zebid şehrinde tanışmıştır. Ölüm tarihi ve yeri hakkında bir kaç rivayet olmakla birlikte, Zebid şehrinde 826 veya 832 yılında olması kuvvetle muhtemeldir. İslami ilimler yanında harf ilmi, felek ilmi, Yunan ilimleri ve Coğrafyayı da çok iyi bildiini eserlerinden anlamamız mümkündür. Cîlî'nin eserlerinin önemli bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Elimize ulaşan eserlerinden bazıları şunlardır: el-nsânü'l-Kâmil fi ma'rifeti'l-evahir ve'l-evail, el-Kehfü ve'r-rakim fi şerhi bismillahirrahmanirrahim, el-Kemâlâtü'l-lâhiyye fi's-sıfâti'l-Muhammediyye, Şerhu müşkilâti'l-Futûhâti'l-Mekkiyye, Menâziru'l-lâhiyye, En-Namusu'l-A'zam ve'l-Kamusu'l-Akdem, Merâtibu'l-Vücûd

Abdülkerim el-Cîlî - Yazarın kitapları

Kapat