Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1973 Kaş-Antalya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kaş'ta tamamladı; 1991'de Antalya İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1996'da Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra Bingöl Çeltiksuyu merkez köy İlköğretim okulunda bir yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yaptı. 1997'de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Felsefesi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Hala aynı fakültede öğretim elemanı olarak görevini sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programında gerçekleştirdi. Yüksek lisans çalışması ?Pascal'da Fideizm ve Gazali Açısından Bir Değerlendirme?, doktora çalışması ise ?Bir Felsefe Problemi Olarak Dini Tecrübe?dir.

Felsefelogos, Düşünen Siyaset, Dinî Araştırmalar, Metafizik Magazin gibi dergilerde dinî çoğulculuk, iman, tasavvuf/mistisizm, iktidar ve postmodernizm konularında felsefi nitelikli yazıları yayımlanan yazarın telif ve tercüme başlıca eserleri şunlardır:

Martin Buber, Tanrı Tutulması, Ankara: Lotus Yayınları, 2000.
John Wilson, Dil, Anlam ve Doğruluk, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2002.
Walter Stace, Mistisizm ve Felsefe, İstanbul: İnsan Yayınları, 2004.
Bir Varoluşçunun İman Savunusu –Pascal'da Fideizm ve Gazali Açısından Bir Değerlendirme–, İstanbul: İz Yayıncılık, 2006.
Dinî Tecrübe ve Mistisizm, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2007.
Murad-ı İlahi –Hikmet, Hiçlik ve Otantiklik–, İstanbul: Artus Kitap, 2007.

Abdullatif Tüzer - Yazarın kitapları

Kapat