Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1843 yılında Arnavutluk'un Preveze sancağında doğdu. Öğrenimini memleketinde gördükten sonra İstanbul'a gelerek Silahşor rütbesiyle Mülkiye sınıfından devlet hizmetine girdi. Preveze mutasarrıf muavinliği, merkez kaymakamlığı, bir süre de mutasarrıf vekilliği hizmetlerinde bulunduktan sonra Narda kaymakamlığı yaptı. rn
İzmir Temyiz Meclisi İkinci Başkanlığı ile İzmir'de kurulan Olağanüstü Komisyon Başkanlığı; Tekfur Dağı, Varna, Sofya ve çeşitli kazalarda mutasarrıflık görevlerinde bulundu. Devlet borçları, borsa işlemleri, maliye meseleleri konusunda bir eser, birinci ve ikinci dereceden milletvekili seçimleri nizamnamesini hazırladı. rn
Mamuretülaziz (Elazığ) ve Diyarbakır'a gönderildi. Bir süre sonra Rumeli Beylerbeyi rütbesini aldı ve Doğu Anadolu Islahatı göreviyle beraber Sivas Komiserliği ve Valiliği görevlerine getirildi. Selanik Valiliğine atandıysa da çok geçmeden İstanbul'a çağrılarak kendisine Vezir rütbesi verildi ve Hariciye Nazırlığına getirildi (1880). Birinci rütbeden Mecîdî nişanıyla taltif edilerek Adana Valiliğine tayin edildi. Tekrar Sivas valisi (1884) ve bir sene sonra da Ankara valisi oldu. Son olarak Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz adaları) valiliği yaptı (1894). 1906'da İstanbul'da vefat etti. Kabri Fatih Türbesi avlusundadır. Aynı zamanda ehl-i tarik olan Abidin Paşa, tarik-i Halvetiyye'den İstanbul'da Merkez Efendi dergâh-ı şerifi post-nîşîni merhum Nûreddin Efendi'ye mensuptu. Arapça, Farsça, Arnavutça, Fransızca ve Yunanca bilen Abidin Paşa, bu dillerin edebiyatlarını da gayet iyi kavramıştı. Yunanca yazı ve şiirleri İstanbul'da Neologos adlı gazetede uzun süre yayımlanmıştır. Başlıca eserleri Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerif, Tercüme ve Şerh-i Kaside-i Bürde, Âlem-i İslâmiyet –Müdafaa– ve Meâli-i İslâm'dır.

Abidin Paşa - Yazarın kitapları

Kapat