Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
1988 yılında, fıkıh danışmanlığını Prof. Dr. Ahmed Fehmi Ebu Sünne'nin, iktisat danışmanlığını ise Prof. Dr. Ali Hafız Mansur'un yaptığı ?Tatavvuru'n-Nukûd fî Davi'ş-Şeriati'l-İslamiyye? başlıklı doktora teziyle Mekke'deki Ümmü'l-Kura Üniversitesi İslâm İktisadı Kürsüsünde doktora çalışmasını tamamladı. ?Pekiyi? (mümtaz) derecesi ile kabul edilen bu çalışma, 1996 yılında Adem Esen tarafından İslam'da Para başlığıyla Türkçe'ye tercüme edildi (İstanbul: İz Yayıncılık).

Ahmed el-Hasenî - Yazarın kitapları

Kapat