Sepetim (0) Toplam: 0,00

Cambridge Üniversitesi'nde felsefe doktorası yaptıktan sonra Kahire Üniversitesi'nde İslâm Tarihi ve Medeniyeti dalında öğretim üyesi olmuştur. Türk okuyucusu, müellifi daha önce Ali Yardım tarafından tercümesi yapılan İslâm'da Eğitim ve Öğretim Tarihi (Damla Yayınevi, İstanbul, 1976) adlı eseriyle tanımıştır. "Rıhletu Hayât" adlı eseriyle kendi hayatını anlatan müellifin pek çok eseri bulunmaktadır Bunlardan bazıları şunlardır: 1. Mevsûatu't-târih el-İslâmiyye (İslâm Tarihi Serisi). Bu seri on ayrı kitaptan oluşmaktadır. 2. Mevsûatu'n-nuzum ve'l-hadâratu'l-İslâmiyye. (İslâmî Kurumlar ve İslâm Medeniyeti Serisi) Bu seri de on ayrı kitaptan oluşmaktadır. Elinizdeki kitap bu serinin dokuzuncu kitabıdır. 3. Mukâranetu'l-edyân (Mukayeseli Dinler Serisi). Bu seride de dört ayrı kitap bulunmaktadır. Yazarın, ayrıca bir kısmı yabancı dillerle olan genel kültür üzerine yazılmış eserleri, bunların yanında yabancılara Arap dilini öğretmeye yönelik olan kitapları da bulunmaktadır.

Ahmet Çelebi - Yazarın kitapları

Kapat