Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Yazar, Mısırlı olup kendi alanında ve farklı alanlarda birçok eser vermiş velüd, mübahir ve dakik bir araştırmacıdır.

Farklı alanlardaki eserlerden birkaçını burada belirtmek istiyoruz:

Edebiyat ve Edebi Eleştiriler

Mine’l-edebi’l-İfrîkî/Afrika Edebiyatından (araştırma ve seçkiler)

Elvân mine’l-edebi’l-İfrîkî/Afrika Edebiyatından Değiniler (seçkiler)

Kadâyâ ve Mesâil fi’l-edeb ve’l-fen/ (eleştiri makaleleri)

Seb’atu udebâ min İfrîkî/Afrikalı Yedi Edebiyatçı (araştırma, telif Gherald Maur)

Fî Âlemi’l-kıssa/Hikâye Dünyasında (eleştirel araştırma)

Tâcûr şâ’iru’l-hubbi ve’l-hikmet (araştırma ve seçkiler)

Fî Âlemi’l-ş’ir/Şiir Dünyasında (eleştirel araştırma)

El-Edebu’l-İfrîkî/Afrika Edebiyatı (araştırma)

Min beledin ilâ beled/Ülkeden Ülkeye (gezi)

Biyografi ve Tarih

Cemaleddin Efgânî (araştırma)

Efgânî ve Öğrencileri: Bilinmeyen Belgeler

Efgânî ve Muhammed Abduh (biyografi ve tahkik)

Hikâye ve Roman

Semenu’l-Hurriye/Hürriyetin Bedeli (tarihi roman)

Hubbu ‘ala’t-tarikati’l-kısasiyye

‘Azîzetî’l-hakikat

Tiyatro ve Sinema

Ba’de’s-sukût/Düşüşten Sonra (tiyatro, Arthur Miller)

En-Nakdu’s-Sinema/Sinema Eleştirisi (araştırma)

Ed-Drama’l-İfrîkiyye/Afrika Tiyatrosu (araştırma)

En-Nakdu’s-Sinema fi’s-sihâfeti’l-Mısriyye min 1927 ilâ 1945/Mısır Basınında 1927’den 1945’e Kadar Sinema Eleştirisi (araştırma)

Ali Seleş - Yazarın kitapları

Kapat