Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Dâvûd el-Kayserî; Hicrî yedinci yüzyılın son çeyreği ile sekizinci yüzyılın ilk yarısına tekabül eden, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemlerini ve Anadolu Beylikler Dönemini içine alan bir zaman diliminde (Miladî 13. Yüzyılın sonları ile 14. Yüzyılın ilk yarısı) yaşamıştır. Dolayısıyla, o Şeyh Edebâlî,Yunus Emre, Geyikli Baba ve Hacı Bektaş-ı Velî’nin de çağdaşı olmaktadır. Asıl künyesi ile Dâvûd b. Mahmûd b. Muhammed er-Rûmî el-Kayserî, “Şerefüddin” lakabıyla da tanınmış olsa da, doğum yeri olan Kayseri’ye nisbetle, daha çok “El-Kayserî” lakabıyla anılır.
Zaman zaman “Karamânî” ve “Sâvî” nisbetleriyle de anılmış olan El-Kayserî, Türk asıllı ve Hanefî Mezhebi’ne bağlı bir düşünür-sufi olarak temayüz etmiştir.

Dâvûd el-Kayserî - Yazarın kitapları

Kapat