Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
264 h. /877 m. yılında doğdu. Henüz genç yaşta iken muhaddislerin geleneklerine uygun olarak hadis ve ilim şeyhlerini dolaşarak "rihletini" tamamladı. Bunu takibeden te'lif döneminde tefsir, hadis, kıraat, fıkıh, tarih sahalarında çeşitli eserler verdi. es-Sünen, et-Tefsir, Tabakâtu'l-Muhaddisîn bi-İsbehân, Kitâbu'l-Emvâl, Kitâbu't-Tevbîh ve Fevâidu'l-İsbehâniyyîn adlı kitapları bunlardan bazılarıdır. 369 h. /979 m. yılının Muharrem ayında 95 yaşında iken bekâya irtihâl etmiştir.

el-İsbehanî - Yazarın kitapları

Kapat