Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1861’de Burg Belchau’da doğan meşhur Alman generali Falkenhayn 1913’te Prusya Harbiye Nâzırı (Savaş Bakanı) olmuş, 1914’te Marn Savaşı’ndan sonra genelkurmay başkanlığına getirilmiştir.

Savaş taktiği olarak, düşmanın imhasını öngören “Schlieffen Doktrini” ile düşmanın yıpratılması doktrinini bağdaştırma yolunu tuttu ve bunu uyguladı. Alman cephe düzenini denize kadar uzatmayı başardı. Ama Flandres’te İngilizFransız ortak cephesini yarmayı başaramadı. Sonra Rusya cephesine gitti. Polonya’da parlak zaferler kazandı. Doğu’da kesin sonuç almaya yeter derecede kuvvet ve vasıtalar bulunduğunu ileri süren Hindenburg’un düşüncesini reddetti ve bütün Fransız kuvvetlerini yok edebilecek bir yıpratma savaşına ümit bağladı. Bu düşünce Verdun Savaşı’nı doğurdu. Fakat burada başarısızlığa uğrayınca 1916’da görevinden alındı ve IX. Ordunun başına geçerek Romanya’nın çökmesinde kesin bir rol oynadı.

Falkenhayn 7 Mayıs 1917’de İstanbul’a gelerek önce Suriye ve Irak’ta bir inceleme gezisi yaptı. Sonra müşir (mareşal) rütbesiyle Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. 1917 yazında İstanbul’da kurduğu karargâhında birçok Alman subayına görev verdi. Bir süre sonra karargâhını Halep’e nakletti. Bağdat’ın geri alınması amacıyla genel bir plan hazırladı. Çeşitli orduların ve birliklerin aralık ayı başlarından itibaren, Bağdat’ın güneyine doğru harekâta geçebilmesi için tedbirler aldı. Ancak Enver ve Cemal Paşalar ile her konuda anlaşamadığı gibi, Suriye ve Filistin’de de birçok güçlük ortaya çıktı. Sina Cephesi’ni teftiş etti. Filistin Cephesi kumandanlığı ile, IV. Ordu Kumandanı Cemal Paşa ile Falkenhayn’ın bu cephenin hemen güçlendirilmesi görüşünde birleşmelerine rağmen bazı konularda görüş ayrılıkları belirdi.

Bu sırada VII. Ordu kumandanlığında bulunan M. Kemal Paşa da cephedeki emir ve kumandanın başka birisiyle paylaşılmasına itiraz ederken, Falkenhayn’ın fikir ve davranışları hakkında Başkumandan Vekili Enver Paşa’ya uzun bir rapor gönderdi (20 Eylül 1917). M. Kemal Paşa raporunda, Falkenhayn’ın Almanya’nın çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğunu, Irak harekâtının gerçekleştirilemeyeceğini daha ilk günden bildiğini, gerçek idealinin bütün Arabistan’ı Almanya idaresine almak olduğunu, bunu başardığı zaman da Osmanlı ülkesinin bir Alman sömürgesi olacağını (...) belirtmiştir. Falkenhayn, gerçekten Filistin Cephesi’nin çökmesine engel olamadı ve 1917 yılı sonunda Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Görevini Liman von Sanders’e devretti. 1918’de X. Alman Ordusu ile Ukrayna’yı işgal etti. 1922’de Postdam yakınlarında hayatını kaybetti.

19141916 yıllarına ait elinizdeki hatıraları 1920’de yayımlanmıştır.

Erich Von Falkenhayn - Yazarın kitapları

Kapat