Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

01.12.1969 tarihinde Elazığ'da doğdu. Adana İmam-Hatip Lisesi'ni (1987) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni (1992) bitirdikten sonra iki yıl Konya Sarayönü İmam-Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği yaptı. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı, aynı üniversite bünyesinde yüksek lisans (1995), doktora (2001) ve doçentlik (2006) çalışmalarını tamamladı. 1997-1998 yılları arasında bir buçuk yıl süreyle Mısır'da alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 2001-2004 yıllları arasında çalışmalarını Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sürdürdü; BDÜ İlahiyat Fakültesi İslam Elmleri Kafedra Müdürü, BDÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Muavini gibi görevlerde bulundu, BDÜ İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası'nın editörlüğünü ve Marife adlı akademik derginin yayın kurulu üyeliğini yürüttü. Yazar Arapça ve İngilizce bilmektedir. Başlıca eserleri şunlardır:

Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kuran'a Yaklaşımlar: Arkoun, Hanefi ve Ebu Zeyd Örneği (Adiloğlu Neşriyat, Bakü, 2001; gözden geçirilmiş yeni baskı: İz Yayıncılık, İstanbul, 2007)
Ayetler Bağlamında Dinde Aşırılık (Konya, 2002)
Dinsel Söylemin Eleştirisi –Dinsel Metinleri Anlamada Bilimsel Bir Yönteme Doğru (Nasr Hamid Ebu Zeyd, Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2002, Çeviri)
Çağdaş Arap-İslâm Düşüncesinin Yeniden Yapılanmasına Doğru (Muhammed Abid el-Cabiri, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2002, Yayına Hazırlama)
Çağdaş İslâm Düşünürleri (Arasta Yayınları, Bursa, 2003, Ortak)
-İslâm Tefsir Geleneğinde- Akılcı Söyleme Yöneltilen Eleştiriler (İz Yayıncılık, İstanbul, 2007)

Fethi Ahmet Polat - Yazarın kitapları

Kapat