Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

(İsa Nureddin)

1907-1998

René Guènon ve A. Coomarasvamy ile beraber “Tradition” ekolünün üç büyük yorumcusundan biri olan Frithjof Schuon 1907 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde Alman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Almanca gördü. Fakat babası ölünce Mulhouse’a göç ettikleri için bundan sonraki eğitimini Fransızca sürdürdü. Çocukluk yıllarından beri sanata ve Doğu öğretilerine karşı bir merakı vardı. Paris’e gelince Arapça öğrenmeye başladı. 1932 yılında Cezayir’e gitti. Bu ilk yurtdışı seyahatinde ilk defa İslâm ile temasa geçiyordu. Orada Şeyh Ahmed el-Alevî ile görüştü. Daha sonra uzunca bir süredir yazışmakta olduğu René Guènon’u ziyaret için Mısır’a gitti. Ertesi yıl, 1939’da Hindistan’a giderken yine Mısır’a uğradı. Hindistan’a varışından birkaç ay sonra İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Fransız ordusuna katılmak üzere, Fransa’ya geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Savaşa katıldı ve Almanlara esir düştü. Daha sonra İsviçre’ye kaçtı ve oraya yerleşti. 1949 yılında Alman asıllı bir İsviçreli ile evlendi. Eserlerini burada kaleme aldı. Sık sık öteki ülkeleri gezmeye gitti. Bu arada 1968 yılında Türkiye’ye de geldi. 1959 ve daha sonra 1963 yılında olmak üzere Amerikan yerlilerini ziyaret maksadıyla Amerika’ya gitti. Eşiyle beraber Sioux ve Crow kabilelerine kabul edildiler. Aynı zamanda iyi bir şair ve ressam olan Frithjof Schuon yerlilerin tabii güzelliklerini çizmiş ve onların ruhsal geleneklerini yorumlamıştır. Frithjof Schuon, Amerika’da 1980 yılında yerleşmiş olduğu Bloomington’da, 5 Mayıs 1998’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Frithjof Schuon’un az bilinen ve Almanca yazılmış olan şiirleri Ghislain Chetan tarafından Fransızca’ya çevrilmiş ve vefatından sonra Almanca ve Fransızca karşılıklı iki dilde on iki cilt halinde kitaplaşmıştır. Şiirlerinde metafizik ve manevi duyguları ve ilâhi aşkı terennüm etmiştir.

***

Frithjof Schuon’un Eserleri:

1- Sülâmit, Adına Şarkılar Yazılan Sevgili, (Sulamith – Sulamith, 1947)

2- Gündüz ve Gece Kitabı, (Tage- und Nächtebuch – Le livre du jour et de la nuit, 1947)

3- Yıldızlara Doğru, (Ad Astra Stella Maris – Vers les Astres, 2001)

4- Sonbahar Yaprakları, Yüzük (Herbstblätter, Der Ring – Feuilles d’automne, L’anneau, 2002)

5- İsimsiz Şarkılar I, II, III, (Lieder ohne Namen I, II, III – Chants sans noms I, II, III, 2002)

6- İsimsiz Şarkılar IV, V, (Lieder ohne Namen IV, V – Chants sans noms IV, V, 2003)

7- İsimsiz Şarkılar VI, VII, (Lieder ohne Namen VI, VII – Chants sans noms VI, VII, 2003)

8- İsimsiz Şarkılar VIII, IX, X, (Lieder ohne Namen VIII, IX, X – Chants sans noms VIII, IX, X, 2004)

9- İsimsiz Şarkılar XI, XII, (Lieder ohne Namen XI, XII – Chants sans noms XI, XII, 2004)

10- Kozmik Tekerlek I, II, (Das Weltrad I, II – La roue cosmique I, II, 2004)

11- Kozmik Tekerlek III, IV, V, (Das Weltrad III, IV, V – La roue cosmique III, IV, V, 2005)

12- Kozmik Tekerlek VI, VII, (Das Weltrad VI, VII – La roue cosmique VI, VII, 2005 )

13- İlk Algılayışa Yönelten Düşünce (Leitgedanken zur Urbesinnung)

14- İslâm’ı Anlamak (Comprendre l’Islam)

15- Dinlerin Aşkın Birliği (De l’unité Transcendante des Religions)

16- İslâm’ın Boyutları (Dimensions of Islam). Bu kitap yazarın çeşitli kitaplarından derlenen bölümlerin İngilizce’ye çevrilerek yayımlanmış şeklidir.

17- Kalb Gözü (L’Oeil du Coeur)

18- Manevî Perspektifler ve İnsanî Olgular (Perspectives Spirituelles et Faits Humains)

19- İrfan Yolları (Sentiers de la Gnose)

20- Kastlar ve Irklar (Castes et Races)

21- Evrensel Sanatın İlkeleri ve Kriterleri (Principes et Critères de l’Art Universel)

22- Hikmet Makamları (Les Stations de la Sagesse)

23- Eski Dünyalar Hakkında Görüşler (Regards sur les Mondes Anciens)

24- Mantık ve Aşkınlık (Logique et Transcendance)

25- Dinlerde Şekil ve Öz (Forme et Substance dans les Religions)

26- İlke Olarak ve Yol Olarak Ezoterizm (L’Esotérisme Comme Principe et Comme Voie)

27- Sufilik, Hicab ve Öz (Le Soufisme, Voile et Quintessence)

28- İlâhî Olandan İnsanî Olana (Du Divin à l’Humain)

29- Hıristiyanlık ve İslâm: Ezoterik Ökümenizm Görüşleri (Christianisme/Islam: Visions d’Oecuménisme ésotérique)

30- Kadim Dinin İzlerine Dair (Sur les Traces de la Religion Perenne)

31- Ruhun İmajları: Şinto, Budizm ve Yoga (Images de l’Esprit: Shintô, Boudhisme, Yoga)

32- İslâm ve Kadim Felsefe (L’Islam et la Philosophie Perenniale)

33- Din Fenomenine Yaklaşımlar (Approches du Phénomène Religieux)

34- Kadim Dinin Peşinde (A la Recherche de la Religion Perenne)

35- O’nun Dili (Language of the Self) Yazarın çeşitli kitaplarından derlenen bölümler İngilizce olarak bu adla Hindistan’da yayınlanmıştır.

36- Frithjof Schuon’un Yazıları (The Writings of Frithjof Schuon, ed. ve giriş: S.H. Nasr, Londra, 1986). Bu eser Schuon hakkında bazı yazarların yazılarını içermekle birlikte, Schuon’un bazı resimlerinin renkli basımlarını da içermektedir.

 

III. Frithjof Schuon’un

Türkçe’ye Çevrilen Kitapları:

  1. İslâm’ı Anlamak (Comprendre l’Islam), Çev. Mahmut Kanık, İz Yayıncılık.
  2. İslâm’ın Metafizik Boyutları (Dimensions of Islam), Çev. Mahmut Kanık, İz Yayıncılık.
  3. İslâm ve Ezelî Hikmet, Çev. Şehabeddin Yalçın, İz Yayıncılık.
  4. Varlık, Bilgi ve Din, Çev. Şehabeddin Yalçın, İnsan Yayınları.
  5. Dinlerin Aşkın Birliği (De l’unité Transcendante des Religions) Çev. Yavuz Keskin, Ruh ve Madde Yayınları.
  6. Yansımalar,Çev.Nurullah Koltaş, Hece Yayınları.

Frithjof Schuon - Yazarın kitapları

Kapat