Sepetim (0) Toplam: 0,00
Mısırlı siyaset bilimi profesörü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktor unvanını almıştır. Halen Kahire Üniversitesi İktisadi ve Siyasi İlimler Fakültesi Siyasi Araştırmalar ve İncelemeler Merkezi'nin müdürlüğü görevini yürütmektedir.

İslâm siyasî düşüncesi alanına özel bir ilgi duyan yazar, ayrıca bu konuda yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapılmasına da öncülük etmiştir. Dr. Nevin Abdulhalık Mustafa'nın İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhalefet adıyla yazıp, Dr. Vecdi Akyüz'ün çevirdiği çalışma bunlardan biridir.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

Nizamu'l-Hizbi'l-Vâhid fi Ifrîkıya beyne'n-Nazariye ve't-Tatbîk (Afrika'da Tek Parti Sistemi, Teori ve Uygulama)
el-İsti'mâr Ke-Zâhira Âlemiyye: Havle'l-İsti'mar ve'l-Emperyâliyye ve't-Tebe'iyye (Evrensel Bir Olgu Olarak Sömürgecilik: Sömürü, Emperyalizm ve Bağımlılığa Dair)
el-Fikru's-Siyasi min Eflâtûn İlâ Muhammed Abduh (giriş ve İslâm siyasî düşüncesiyle ilgili bölümlerinin çevirisi: Fârâbî'den Abduh'a Siyasî Düşünce, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul: İz Yayıncılık, 2. bs., 2005)

Huriye Tevfik - Yazarın kitapları

Kapat