Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
Osmanlı Rumelisi'nin Burgaz sancağına bağlı Karînâbâd kasabası Molla Şeyh köyünde doğdu. 1902 yılında İstanbul'da vefat etti. Âlim ve şair bir zat olan ve hâtıraları ile tanınan merhum, hayatını eğitim mesleğine vakfetmiştir.

İlk tahsilini, memleketinde yaptıktan sonra İstanbul medreselerinde eğitimini tamamladı. Rumeli'de muhtelif okullarda vazife gördü. Eski Zağra'ya yerleşti. Buradaki rüşdiye mektebinde öğretmen ve müdür olarak çalıştı. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin ilk safhasında, Rus ve Bulgarların işgal ve zulümlerine mâruz kalan Eski Zağra halkıyla birlikte, İstanbul'a göç etti. Bu sırada hâtıralarını kaleme aldıysa da bastıramamış; ancak eserin yazma nüshaları elden ele yayılmıştı. Berlin Antlaşması'ndan sonra yurduna döndü. Öğretmenlik yaptı ve ayrıca müftülük vazifesinde bulundu. Ağır baskı ve tâciz altında olan müslümanlara, cemaat liderliği yaptı. Ancak artan Bulgar zulüm ve cinayetleri üzerine, yeniden ve temelli olarak İstanbul'a göç etti. Burada ?Büyük Maarif Meclisi?ne üye tayin olundu. Şiirlerini zamanın edebî dergilerinde yayımladı.

Basılmış ve basılmamış eserlerinin yazma nüshaları hâlen torunu Prof. Yüksel İnel'de bulunmaktadır.

Başlıca eserleri şunlardır:

Şiir:
Eser-i Aşk
Hicretnâme (Târîhçe-i Vak'a-i Zağra ile birlikte, yayımlayan: oğlu Necmi Râci, 1910)
Bedreka
İlzâm-ı Avâm
İlcâm-ı Hısâm
Dîvânçe

Mensur:
Târîhçe-i Vak'a-i Zağra (Hicretnâme ile birlikte, yayımlayan: oğlu Necmi Râci, 1910)
Telhîsu'l-İnşâ (kendi yayını, 1898)

Hüseyin Raci - Yazarın kitapları

Kapat