Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Tam adı Şemseddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ebî Bekr İbn Kayyim el-Cevziyye’dir. 691/1299’da Dımaşk’ta doğmuş, 751/1351’de aynı yerde vefat etmiş büyük bir İslâm âlimidir. Bu kente nisbeti yüzünden ed-Dımaşkî olarak da anılmıştır. Döneminin birçok ünlü âliminden çeşitli sahalarda öğrenim gördü. En ünlü hocası büyük Hanbelî düşünür İbn Teymiyye’dir (691/1292-751/1350). Nitekim onun başlattığı fikrî geleneği sebat ve muvaffakiyetle sürdürmüş, henüz İbn Teymiyye hayattayken fikirleri yüzünden baskıya maruz kalmış, hatta hapse atılmıştır. Eserleri İbn Teymiyye’ye ait özgün yaklaşımın derin izlerini taşımaktadır. Bazıları Türkçe’ye çevrilmiş eserleri arasında İ’lâmu’l-muvakıîn, İctimâu’l-cuyûşi’l-İslâmiyye, Hâdi’l-ervâh, Zâdu’l-meâd, Uddetu’s-sâbirîn, İgâsâtu’l-lehfân, Medâricu’s-sâlikîn, Kitâbu’r-Rûh gibi başlıcaları sayılabilir. Tercümesini sunduğumuz Kitabu’r-Rûh, insanın hayat, ölüm ve ölümden sonraki manevî tecrübelerine esas olan ruhî varlığını, onun rûhânî varlıklarla ilişkisini etraflı şekilde ele almaktadır.

İbn Kayyim El-Cevziyye - Yazarın kitapları

Kapat