Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

26.1.1966 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı bünyesinde Hadis Usûlü Kaynaklarına Göre Hadis Öğrenim ve Öğretim Âdâbı adlı teziyle yüksek lisansını (3.9.1991), İslâm’da Yenilenme Düşüncesi Açısından Modernistlerin Sünnet Anlayışı adlı teziyle de doktorasını (4.10.1996) tamamladı. Doktora tezi hazırlama safhasında altı ay süreyle Mısır’da (1992-1993), bir yıl süreyle de İngiltere’de (1994-1995) araştırmalar yaptı. Tanzimat sonrası Osmanlı düşüncesinde hadis ve müsteşriklerin hadis araştırmaları konularında yaptığı çalışmaları ile ilâhiyat (hadis) doçenti oldu (10.5.2002). Bulgaristan Müslümanlarının Dînî Islahat Düşüncesine dair çalışmalarıyla profesör oldu (21.03.2008). 1999-2000 Eğitim-öğretim yılında bir yıl süreyle Bulgaristan/Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde, bir dönem de MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde alanı ile ilgili dersler verdi. 1991 yılından itibaren TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak bulundu. 21 Kasım 2002 tarihinden beri Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri (Hadis) Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde 24.04.2009 tarihinden itibaren dekanlık görevini yürütmektedir. TDV İslâm Ansiklopedisi’nde müellif redaktör ve hadis ilim kurulu üyesidir. İngilizce ve Arapça bilen yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. İslâm dünyasının çağdaşlaşması, şarkiyatçılık, Osmanlı modernleşmesi ve klâsik hadis ilmi ve usûlünün mahiyeti ve gelişimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

İbrahim Hatiboğlu - Yazarın kitapları

Kapat