Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1957 Biga doğumlu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde okudu. Oradan mezuniyetini aynı bölümün Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi kürsüsündeki doktora öğrenciliği izledi. “İslâm Felsefesi Tarihinde Ahlâk İlminin Teşekkülü” konulu tezini, daha sonra intisap ettiği M.Ü. İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi iken verdi (M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990). Bu fakülteye intisabından önce Bilimsellik Üzerine (İstanbul: Beyan Yayınları 1983 ve 1984) ve Modern Bilimin Arka Planı (İstanbul: İnsan Yayınları 1985) adlı fikrî denemelerini yayınlamıştı. Bu arada çeşitli sanat ve kültür dergilerinde göründü ve bu dönemdeki yazılarını İki Denizin Birleştiği Yer (İstanbul: Nehir Yayınları 1987; TYB Fikir Ödülü) adlı kitapta topladı. Muhtelif edisyonlara İslâm medeniyeti ve düşüncesi konulu çevirileriyle katkıda bulundu. S. H. Nasr’dan çevirdiği İslâm ve İlim: İslâm Medeniyetinde Aklî İlimlerin Tarihi ve Esasları (İstanbul: İnsan Yayınları 1989; tıpkı basımı 2006 yılında İslam ve Bilim adıyla Yeni Şafak Gazetesi Kültür Armağanı olarak yüz bin adet dağıtılmıştır.) adlı eser, bu çeviri faaliyetlerinin müstakil bir örneğidir. Bu arada yazarın İzlenim başta olmak üzere Yönelişler ve Yedi İklim dergilerinde 90’lı yıllardan itibaren yayınlanmış denemeleri Erdemli Toplum ve Düşmanları (İstanbul: İz Yayıncılık 1996) başlığı altında yayınlandı. Entelektüel gelenek ve ahlâk teorisi üzerine Yeni Şafak gazetesinde yazdığı denemeleri de Sarp Yokuşu Tırmanmak (İstanbul: İz Yayınclık 1998) adıyla kitaplaşan Kutluer, dördünün ilk şekillerini Bilgi ve Hikmet dergisinde yayınladığı altı ilmî makalesini Akıl ve İtikad: Kelâm-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar (İstanbul: İz Yayıncılık 1996; 2. bs., 1998) başlığıyla topluca neşretti. İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (İstanbul: İz Yayıncılık 1996; 2. bs. 2001) adlı eserini de aynı yıl yayınladı. İlim ve Hikmetin Aydınlığında (İstanbul: İz Yayıncılık 2001), İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık (İstanbul: İz Yayıncılık 2002) adlı eserleri de akademik çalışmalarının devamı niteliğindedir. Elinizdeki Yitirilmiş Hikmeti Ararken (İstanbul: İz Yayıncılık 2011;  2. ve 3. bs. 2012) adlı kitabı ise son on yıldır kaleme aldığı bildiri ve makalelerin gözden geçirilerek yayına hazırlanmış halidir. T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde uzun süre merkez ilim heyeti üyeliği yapmış olan Kutluer, alanıyla ilgili yetmişi aşkın madde kaleme almıştır. Yazar, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilimdalı’nda öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.

İlhan Kutluer - Yazarın kitapları

Kapat