Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
Tam adı Muhammed bin İsmâil bin İbrahim bin el-Muğîre el-Cu'fî el-Buhârî; Ebû Abdillah'tır. 194 H. /810 M. yılında Buhârâ'da dünyaya geldi. İslâm Tarihi'nin en meşhur muhaddislerinden birisidir. Onun eseri el-Câmiu's-Sahîh, Kur'ân-ı Kerîm'den sonra müslümanlar için en güvenilir eser olma hüviyetine sahip olup, Sünnet'in en mutemed bir kaynağıdır. Buhârî, hadis ezberindeki geniş hâfızası yanında, Kitâb ve Sünnetten hüküm çıkarma, fıkıh ve te'vîl bilgilerine de sahip idi. İlk kaleme aldığı eseri Ta'rihu'l-Kebîr'dir. Diğer muhaddisler gibi o da rihlet etti ve İslâm beldelerindeki zamanın sayısız muhaddisinden hadis dinledi. Ondan hadis ve ilim ahzeden talebeleri arasında Ebû Dâvud, Tirmizî ve Müslim de vardı. Sahîh ve Ta'rîh'inden başka eserlerinden günümüze ulaşabilenleri:Ta'rîhu'l-Evsat, Ta'rihu's-Sağîr, Kitâbu'd-Duafâ'is-Sağîr, Kitâbu'l-Kunâ, Edebü'l-Müfred, Ref'u'l-Yedeyn fî's-salât, K. el-Kıraat Halfe'l-imâm, Halku Ef'âli'l-İbâd ve'r-Redd ale'l-Cehmiyye. 256 H. /870 m. senesinin Ramazan Bayramı gecesi 62 yaşında iken Semerkand'da vefât etti.

İmam Buhârî - Yazarın kitapları

Kapat