Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
Ebû Abdirrahman bin Şuayb bin Ali en Nesâî. Hicrî 215 yılında Nesâ'da dünyaya geldi. Hadis dinleyip yazmak için pek çok İslâm beldesini dolaştı. Kuteybe ve Ebû Kureyb gibi meşhûr muhaddislerden istifâde etti. Hayatının büyük bölümü Mısır'da, talebelere hadis imlâ etmek ve eser te'lif etmekle geçti. es-Sünenü'l-Kübrâ ve diğer adı el-Müctebâ olan es-Sünenü's-Suğrâ adlı iki eseri pek meşhûr olmuştur. Küçük olan ikinci Sünen'i ümmetin tümünce kabûl görmüş Kütüb-ü Sitte'nin bir üyesidir. İmâm Nesâî, hadis ricâli ve illetleri konusunda da söz sâhibi biri idi. Zamanımıza ulaşabilmiş bazı eserleri: Hasâisu Emîri'l-Mü'minîn Ali bin Ebî Tâlib, Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle, ed-Duafâ ve'l-Metrûkîn, et-Tefsîr, Fadâilü'l-Kur'ân. Bu büyük imâm, hicrî 303 senesinde Filistin'de vefât etti.

İmam Nesâî - Yazarın kitapları

Kapat