Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık - İbrahim Özdemir

İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık

İndirimli Fiyat : 0,00 TL
9789753556170
362503
İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık
İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık
0.00

Dinî metinlerin doğru anlaşılıp yorumlanması, metinlerin dili olan Arapçayı inceleyen dil bilimlerinin yeterli düzeyde bilinmesine bağlıdır. İmâm Şafiî’nin “Fıkha hizmet etmek için, Arap edebiyatını yirmi sene okudum” şeklindeki ifadesi, bu gerçeği dile getirmektedir.
İslamî nassları anlama ve yorumlamanın zeminini oluşturan mezkûr dil bilimlerinin başında, Arapça lafızları vaz” olgusu açısından ele alıp onların kim tarafından, ne tür anlamlar için, hangi maksatla ve hangi yolla vazedildiklerini, diğer bir anlatımla, “lafızlarınanlam kazanma yöntemini” inceleyen vaz” ilmi gelmektedir. Bu itibarla vaz” ilmi, hem vaz’î birer olgu olan lafızları ifrâdî ve terkîbî açıdan konu edinen dil bilimleriyle, hem de Arapça lafızlardan oluşan İslamî nassları farklı yönlerden ele alan usûl, tefsir, hadis, fıkıh, kelam vb. İslamî ilimlerle ilişkili bulunmaktadır. Özellikle İslamî nassları anlama ve yorumlama metodolojisi olarak Müslüman bilginler tarafından ortaya konanusûl-i fıkıh ilminin üç sacayağından ilkini oluşturan ve “mebâdiü’l-lüğa” diye anılan temel lugavîkavram ve terimlerin, vaz” ilminin ele aldığı vaz” kavramına dayanması, hem bu iki ilim arasındaki sıkı ilişkiyi ifade etmekte, hem vaz” ilminin İslamî nassların anlaşılması ve yorumlanmasındane denli fonksiyonel olduğunu ortaya koymakta hem de İslam bilginlerinin Arapçayı salt bir dil olarak değil, dinî metinlerin doğru anlaşılması ve yorumlanmasının bağlı bulunduğu bir “din dili” olarak gördüklerini göstermektedir.
İşte bu çalışmamızın amacı, dinî metinlerin anlaşılmasının hareket noktasını oluşturan ve bu metinlerin gerçekleştiği Arapça lafızları, “varlıklara isim verme “ manasına gelen vaz” olgusu açısından konu edinen “vaz” ilmi’ni detaylı olarak anlatmak, diğer lisânî ve İslamî ilimlerle olan ilişki boyutlarını ortaya koymak ve bu ilme dair kaleme alınan eserleri tanıtmaktır.

 • Açıklama
  • Dinî metinlerin doğru anlaşılıp yorumlanması, metinlerin dili olan Arapçayı inceleyen dil bilimlerinin yeterli düzeyde bilinmesine bağlıdır. İmâm Şafiî’nin “Fıkha hizmet etmek için, Arap edebiyatını yirmi sene okudum” şeklindeki ifadesi, bu gerçeği dile getirmektedir.
   İslamî nassları anlama ve yorumlamanın zeminini oluşturan mezkûr dil bilimlerinin başında, Arapça lafızları vaz” olgusu açısından ele alıp onların kim tarafından, ne tür anlamlar için, hangi maksatla ve hangi yolla vazedildiklerini, diğer bir anlatımla, “lafızlarınanlam kazanma yöntemini” inceleyen vaz” ilmi gelmektedir. Bu itibarla vaz” ilmi, hem vaz’î birer olgu olan lafızları ifrâdî ve terkîbî açıdan konu edinen dil bilimleriyle, hem de Arapça lafızlardan oluşan İslamî nassları farklı yönlerden ele alan usûl, tefsir, hadis, fıkıh, kelam vb. İslamî ilimlerle ilişkili bulunmaktadır. Özellikle İslamî nassları anlama ve yorumlama metodolojisi olarak Müslüman bilginler tarafından ortaya konanusûl-i fıkıh ilminin üç sacayağından ilkini oluşturan ve “mebâdiü’l-lüğa” diye anılan temel lugavîkavram ve terimlerin, vaz” ilminin ele aldığı vaz” kavramına dayanması, hem bu iki ilim arasındaki sıkı ilişkiyi ifade etmekte, hem vaz” ilminin İslamî nassların anlaşılması ve yorumlanmasındane denli fonksiyonel olduğunu ortaya koymakta hem de İslam bilginlerinin Arapçayı salt bir dil olarak değil, dinî metinlerin doğru anlaşılması ve yorumlanmasının bağlı bulunduğu bir “din dili” olarak gördüklerini göstermektedir.
   İşte bu çalışmamızın amacı, dinî metinlerin anlaşılmasının hareket noktasını oluşturan ve bu metinlerin gerçekleştiği Arapça lafızları, “varlıklara isim verme “ manasına gelen vaz” olgusu açısından konu edinen “vaz” ilmi’ni detaylı olarak anlatmak, diğer lisânî ve İslamî ilimlerle olan ilişki boyutlarını ortaya koymak ve bu ilme dair kaleme alınan eserleri tanıtmaktır.

   Stok Kodu
   :
   9789753556170
Kapat