Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

(1653-1725) Bugünkü Bulgaristan’ın Aydos kasabasında doğdu. Uzun süre Bursa’da ikamet edip orada vefat ettiğinden ötürü Bursevî nisbetiyle şöhret buldu. Döneminin hemen bütün ilim merkezlerine yolculuklar yaptı. Bursa Ulu Cami’de uzun yıllar vaaz verdi. II. Mustafa’nın davetlisi olarak dönemindeki Avusturya seferlerine katıldı. Tasavvufta Celvetî yolundan yürüyen Bursevî, İslâmî ilimlerin hemen her disiplinindeki üstünlüğüne ve edebî kudretine bağlı olarak ardında bazısı birkaç ciltten oluşan yüz otuz kadar eser bırakmıştır. Bugüne değin kırka yakın eseri yayın dünyasına kazandırılmış olan eserlerinden belli başlıları şunlardır: Rûhu’l-Beyân, Kitâbü’n-Netîce, Tamâmu’l-Feyz, Şerh-i Hadîs-i Erbaîn ve Rûhu’l-Mesnevî.

İsmail Hakkı Bursevi - Yazarın kitapları

Kapat