Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Haziran 1982’de Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tarih bölümünde Lisans (2004-2008), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi ABD’nda Yüksek Lisans yaptı. “Osmanlı Devleti’nde Öldürülen Şeyhülislâmlar” başlıklı tez ile bilim uzmanı unvanını aldı.(2011) Pedagojik Formasyon eğitimi de alan Katgı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Yayımlanmış çalışmalarından bazıları şunlardır:

Haldun Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Şehzadelik Kurumu, Akçağ yay., Ankara, 2004, 287 s., Kardelen, Sayı: 59, (Ocak/Mart 2009), ss. 20-22, (Kitap Tahlili), “Tarihi Perspektiften Ermeni Meselesi”, Kardelen, Sayı: 60, Nisan/Haziran 2009, ss. 22-24, “İbn-i Battuta Seyehatnamesi’ne Göre Anadolu Ahiler Ve Ahilik”, Ay Vakti, Sayı: 106-7, Temmuz/Ağustos 2009, ss. 4-9, S. Haluk Kortel, Delhi Türk Sultanlığı’nda Teşkilat (1206-1414),TTK yay., Ankara, 2006, XXXI+374 s., Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Jurnal Of The İnternational Social Resereach), Volume 2/9, (Fall 2009), ss. 555-558 (Kitap Tahlili), “Osmanlı Devletinde İstimalet Ahlakı”, Sızıntı, Sayı: 376, Mayıs 2010, ss. 192-195, Murat Akgündüz, Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislamlık, Beyan yay., İstanbul, 2002, 368 s., Hikmet Yurdu, Yıl: 3, C:3, S: 6, Temmuz-Aralık 2010, ss. 353 - 360 (Kitap Tahlili), “Osmanlı Devleti’nde Ulemâ Yozlaşmasının Tipik Bir Temsilcisi Olarak Safranbolulu Hüseyin Efendi: Nam-ı Diğer Cinci Hoca”, Hikmet Yurdu, C. 5, Sayı 10, Aralık-Temmuz 2012/2, ss. 197-235, “Osmanlı Devleti’nde Katledilmiş (Maktûl) İlk Şeyhülislâm Ahîzâde Hüseyin Efendi: Hayatı, Şahsiyeti, Kariyeri, Faaliyetleri Ve Katledilmesi”, Hikmet Yurdu, C. 6, Sayı 10, Ocak-Haziran 2013/1, ss. 395-414, “Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl: Hukuki Maiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı Ve Sonuçları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Jurnal Of The İnternational Social Resereach), C. 6, Sayı 24, Ocak 2013, ss. 180-211

İsmail Katgı - Yazarın kitapları

Kapat