Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
(1860-1928) Ünlü Alman felsefe tarihçisi. Almanya'nın Marburg kentinde doğdu. 1919'da profesör oldu. Kant'ın bazı eserlerinin ünlü neşirlerini gerçekleştirdi. Kendisi esasen Cohen, Natorp, Cassirer, Görland ve akabinde Hartmann, Heimsoeth gibi ünlü düşünürlerin de ilişkili olduğu "Marburg Yeni Kantçı Ekolü"ne mensup bir filozoftur. Sözkonusu felsefe çevresi etik alandaki sosyalist tutumlarıyla dikkat çekmektedir. Bu çerçevede Vorlander de Marx'ın tarih teorisi ile Kant etiğinin birbirini tamamladığını savunmuştur. Geschichte der Philosophie adlı üç ciltlik felsefe tarihinde (1. bs. 1903; 9. bs. 1949-1955) dönemleri ve filozofları Yeni-Kantçı fikirlere paralel olarak, nesnel ve sentetik görüşle incelemiştir. Ancak bu yaklaşım onun felsefe tarihini tamamen kendi bakış açısına göre inşa ettiği anlamına gelmez. Vorlander felsefe tarihini kaleme alırken nesnelliğin tüm koşullarını yerine getirdikten sonra üslubuna dozu iyi ayarlanmış bir öznellik katarak, eserini kuru bir bilgi yığını olmaktan çıkarmak, canlı ve renkli bir hale getirmek istemiştir. Anılan felsefe tarihinin ilk iki cildi Mehmet İzzet (1927) ve Orhan Saadettin (1928) tarafından tercüme edilmiş ve Osmanlıca harflerle yayınlanmıştır. Elinizdeki metin ise bu çevirinin günümüz Türkçe'sine kazandırılmış şeklidir. Müellifin öteki eserleri arasında Kant und die Sozialismus (1900), Kant und Marx (1911), Immanuel Kants Leben (1911), Kant, Fichte, Hegel und Sozialismus (1920), Von Machiavelli bis Lenin (2 cilt, 1924) bulunmaktadır. Münster'de ölmüştür.

Karl Vorlander - Yazarın kitapları

Kapat