Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
(Laleh Bakhtiar) 1940 yılında İranlı bir baba ile Amerikalı bir annenin kızı olarak İran'da dünyaya geldi. Tahsiline ailesiyle birlikte yerleştiği Amerika'da başladı. Pennsylvania Pittsburgh'da Chatham College'da tarih okudu. 1964'te, 24 yaşındayken kocası ve çocuklarıyla birlikte İran'a gitti. Tahran Üniversitesi'nde Seyyid Hüseyin Nasr ile birlikte İslâm hakkında çalışmaya başladı, Kur'ân Arapçası öğrendi. 1988 yılında Amerika'ya dönerek rehberlik-psikolojik danışmanlık ve felsefe alanlarında yüksek lisans eğitimi aldı. Doktorasını New Mexico Üniversitesi'nde eğitim psikolojisi sahasında yaptı. Bir dönem Chicago Üniversitesi'nde İslâm üzerine ders verdi. Üç kez dünyayı dolaşarak Londra, Paris, Roma, Kopenhag, Tokyo, Kuala Lumpur ve Pekin gibi şehirler başta olmak üzere pek çok yerde çeşitli dinî ve akademik eğitim kurumlarında İslâm'da Kadının Rolü, Mevlânâ'ya Göre Kadın, Hac ve Bugünkü Anlamı, Tasavvuf gibi konularda dersler verdi. Geleneksel Psikoloji Enstitüsü'nün müdürlüğünü de yürüten Bahtiyar aynı zamanda Amerika'daki en eski İslâmi yayıncı, kitabevi ve dağıtımcılardan olan ve 1976'da Chicago'da kurulan Kazı Publications'ın sekretaryasında çalışmakta; psikolog, yayıncı, editör ve akademisyen ve önemlisi de bir sufi olarak çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Katolik bir eğitim alan yazar, sonradan İslam'ı seçti. 1964 yılından beri İslâm ve tasavvuf alanında çalışan Bahtiyar, tasavvuf, İslâm'da kadın, mimari, psikoloji, ahlak ve enneagram gibi konularda yoğunlaşan birçok telif eser vermiş; (bir kadın tarafından yapılan ilk Kur'an tercümesi olan) Kur'an tercümesinin yanı sıra başta Ali Şeriati'den yaptığı çeviriler olmak üzere İslâm'la ilgili otuzun üstünde kitabı İngilizceye çevirmiş; çok sayıda çalışmanın editörlüğünü yürütmüştür.

Başlıca eserleri şunlardır:

Telif:
The Sense of Unity: the Sufi Tradition in Persian Architecture (Nader Ardalan ile birlikte, Seyyid Hüseyin Nasr'ın önsözüyle, University of Chicago Press, 1973)
Sufi: Expressions of the Mystic Quest (Thames and Hudson, 1976; Sufi: Tasavvufi Arayışın Dışavurumu, çev. Mehmet Temelli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2007)
Sufi Women of America: Angels in the Making (Kazi Publications, 1994)
Traditional Psychoethics and Personality Paradigm (Institute of Traditional Psychology, 1994)
Moral Healer's Handbook (Institute of Traditional Psychology, 1994)
Moral Healing Through the Most Beautiful Names (Institute of Traditional Psychology, 1994)
Encyclopedia of Islamic Law: a Compendium of the Major Schools (Kevin Reinhart ile birlikte, Abc International Group, 1995)
Muhammad's Companions: Essays on Some Who Bore Witness to His Message (Kazi Publications, 1996)
Encyclopedia of Muhammad's Women Companions and the Traditions They Related (Muhammed Hişam Kabbani ile birlikte, Abc International Group, Inc., 1997)
Al-Ghazzali: His Psychology of the Greater Struggle (Kazi Publications, 2003)
History of Islam (Kazi Publications, 2004)

Çeviri:
The Sublime Quran (Kur'ân çevirisi, Kazi Publications, 2007)
Religion vs. Religion (Ali Şeriati'den çeviri)
Hajj: Reflections on its Rituals (Ali Şeriati'den çeviri; Abjad Books, 1993)
Shariati on Shariati and the Muslim Woman (Ali Şeriati'den çeviri; Abc International Group, 1996)
Islamic Modest Dress: Hijab (Murtaza Mutahari'den çeviri; Kazi Publications, 1993)
Iqbal: Manifestation of the Islamic Spirit (Ali Hamaney ve Murtaza Mutahari'den çeviri)

Edisyon:
Sufi Book of Spiritual Ascent (Kuşeyri Risalesi, çev. Rabia T. Harris, ed. Lale Bahtiyar, Kazi Publications, 1998)
Ramadan: Motivating Believers to Action (ed., Institute of Traditional Psychology, 1995)
Royal Book of Spiritual Chivalry (Great Books of the Islamic World, 2000)
Ibn Arabi on the Mysteries of Bearing Witness (Great Books of the Islamic World, 2001)
The Canon of Medicine (Kanun fi'l-Tıb, İbn Sina'dan çeviri, ed. Lale Bahtiyar, Kazi Publications, 2000)
Muhammad (4-8 yaş için çocuk kitabı, önsöz: Lale Bahtiyar, desenleyen: Demi, 2003)

Lale Bahtiyar - Yazarın kitapları

1
Kapat