Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
1968 yılında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde doğdu. 1990 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında aynı Fakülte' ye Dinler Tarihi Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında Kilise Hukukunun Doğuşu ve Gelişmesi isimli teziyle Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Mayıs 1994 yılında doktorasını yapmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından İngiltere'ye gönderildi. Burada Birmingham Üniversitesine bağlı Centre For The Study Islam and Christian-Muslim Relations adlı merkezde Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims Since the Second Vatican Council isimli teziyle Haziran 1998'de doktorasını tamamlayarak PhD (Doctor of Philosophy) unvanını aldı. Temmuz 1998'de Türkiye'ye döndü ve Nisan 1999'da Dinler Tarihi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2003 yılında doçent oldu. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çağdaş Hıristiyan Teolojisi, Tarihsel İsa Araştırmaları, Dinler ve Kültürler Arası Diyalog ve Dinsel Çoğulculuk alanlarında araştırmalar yapmaktadır. BİLİMSEL ÇALIŞMALARI I. MAKALELER 1-"Towards a Theological Dialogue Between Christians and Muslims", Islamochristiana, 26 (2000). 2-"Contemporary Christian Evaluation of the Prophethood of Muhammad", Encounters, 6/1 (2000). 3- "Is There Only One Way To God?", Studies In Interreligious Dialogue, 10 (2000). 4- "Changing Roman Catholic Christologies: The Case of Hans Küng and Paul F. Knitter", American Journal of Islamic Social Science, 18/3 (2001). 5-"Kutsal Kitap Olarak Kur'an: Çağdaş Bir Hıristiyan Değerlendirmesi (Wilfred Cantwell Smith Örneği)", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12/13 (2000-2001). 6- "Çağdaş Hıristiyan Düşünürlerine Göre Hz. Muhammed'in Peygamberliği", Diyanet İlmi Dergi: Peygamberimiz Hz. Muhammed- Özel Sayı, Ankara: DİB, 2000. 6- "Bir Hıristiyan Kurtuluş Teolojisinden Dinlerin Bir Kurtuluş Teolojisine Doğru", Divan İlmi Dergi, 5/9, 2000/2 7- "Yeni Bin Yılda Bizim Aydınlığımız ve Ötekilerin Aydınlığı", Fecre Doğru, 6/64 (2001). 8- "Küresel Bir Teolojiye Doğru: Wilfred Cantwell Smith'de Dinsel Çoğulculuk", (Cafer S. Yaran, ed. , İslam ve Öteki: Dinlerin Doğruluk/Kurtarıcılık ve Birarada Yaşama Sorunu, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2001 içinde). 10 -"Globalisation and the Gospel: A Muslim View", (Thomas F. Fout ve diğerleri, eds. , A Scandolous Prophet: The Way of Mission, Grand Rapids: Eerdmans, 2001, içinde). 11- "Yahudi Bir Peygamberden Gentile Tanrıya: İsa'nın Tanrısallaştırılma Süreci", İslâmiyat; Hz. İsa Özel Sayısı, 3/4(2000). 12- "Dinler Arası Diyalog Üzerine", Tezkire, 11/23, Kasım-Aralık 2001. 13- "Dini Çoğulculuk Üzerine Bir Mülâhaza", İslamî Araştırmalar Dergisi, 14/2 (2001). 14- "Diyalog mu, Polemik mi?", Virgül: Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, 49 (2002). 15- "Religious Pluralism: A Challenge for Muslims--A Theological Evaluation", Journal of Ecumenical Studies, 38/2-3, 2001, ss. 330-352. 16-"Tarihsel İsa Araştırmaları ve Bulguları Üzerine Bazı Mülahazalar", İslam Araştırmaları Dergisi, 5/6, 2001, ss. 1-41. 17- "Paradigmanın Yeni Adı: Dinsel Çoğulculuk", Akademik Araştırmalar Dergisi, 4/14, 2002, ss. 95-119. 18- "Dinler Arası Diyalog Yeni Bir Misyon Yöntemi mi?-Kurumsal ve Bireysel Diyalog Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme", İslamiyat, 5/3, 2002, ss. 17-48. II. KİTAP ÇALIŞMALARI 1-Monologdan Diyaloğa: Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Hıristiyan-Müslüman Diyaloğu, Ankara: Ankara Okulu, 2001. 2- İsa: Tanrı mı İnsan mı? Dinler Arası Diyalog Bağlamında İsa-Mesih'in Konumu Sorunu, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002. 3- Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims Since the Second Vatican Coouncil, Washinghton DC: The Council For Research in Values and Philosophy, 2002. 4- Misyonerlik: Hıristiyan Misyonerler, Yöntemleri ve Türkiye'ye Yönelik Faaliyetleri, (Şinasi Gündüz'le beraber), İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2002. 5- Tarihsel İsa: İmanın Mesihi'nden Tarihin İsa'sına, Ankara: Ankara Okulu, 2002. III. BİLDİRİLER 1-"Is There Only One Way to God? A Muslim View", Rethinking Islam, The 1997 International Conference on Middle East, 6-7 July 1997, St Catherine Colloge, The University of Oxford, UK. 2-"Religious Pluralism: A Challenge for Muslims", Religion and Pluralism, The 1998 International Conference on Middle East, 5-8 July, Sell Oak Colleges, Birmingham, UK. 3-"Globalisation and the Gospel: A Muslim View", International The Lesslie Newbigin Colloquium, 2-3 November 1998, Birmingham, UK. 4-"Müslüman Hıristiyan Diyaloğunun Geleceği", II. Din Şurası, 23-27 Kasım 1998, Ankara. 5-"Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Bağlamında Türkiye'nin Avrupa Birliğine Adaylığının Değerlendirilmesi", Uluslar arası Avrupa Birliği Şurası, 03-07 Mayıs 2000, İstanbul. Uluslararası Avrupa Birliği Şûrası: Tebliğ ve Müzakereleri, Ankara: DİB, II, ss. 537-548. 6- "Dinler Arası Diyalogda Teoriden Pratiğe Geçiş: Küresel Bir Ahlaka Doğru", Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu, 07-08 2000, Isparta. Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, ss. 163-178. 7- "Tanrısal İsa'dan İnsan İsa'ya: Tarihsel İsa Araştırmalarının Bulgularına Bir Bakış", 2000. Yılında Hıristiyanlık: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 09-10 Haziran 2001. 8- "How Can Jews, Christians and Muslims Open Themselves to Each-Other For a Peaceful Relationship", Nurturing A Culture of Dialogue: Building Confidence by Way of Dialogue Among Religions, Üsküp, Makedonya, 10-14 Mayıs 2002. 9- "Reconciliation in Islamic Theology", International Conference on Receonciliation in Bosnia, Dubrovnik, Hırvatistan, 12-14 Eylül 2002. III. TERCÜMELER 1 -"İsa ve İlk Kilise", Christopher Rowland'dan çeviri, İslâmiyat, 3/4 (2001), ss. 35-45. 2-İnançların Gökkuşağı: Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar, John Hick'den çeviri, Ankara: Ankara Okulu, 2002. 3- "Aynı Tanrıya mı İbadet Ediyoruz?", John Hick'den çeviri, (İnançların Gökkuşağı, John Hick, Ankara: Ankara Okulu, 2002, ss. 177-195 içinde). 4-"Diyalog ve Misyon", Paul F. Knitter'den çeviri, İslamiyat, 5/3, 2002, ss. 73-85.

Mahmut Aydın - Yazarın kitapları

Kapat