Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

(Prof. Dr.); 1956 yılında Develi'de doğdu. Orta öğrenimini devlet parasız yatılı imkanlarıyla Kayseri'de tamamladı. 1979 yılında Erzurum İslâmî İlimler Fakültesi Tefsir-Hadis Bölümü'nden mezuniyetini takiben Aralık kazasında müftülük görevine başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi 3. Dönem İhtisas Kursu'nu tamamladı (1980-1983). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans çalışmasından sonra 1989 tarihinde İslâm Hukuku Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 1984 yılında aynı üniversitenin Yabancı Diller Bölümü'ne Arapça okutmanı olarak atandı ve İlâhiyat Fakültesi'nde görevlendirildi.

30.10.1995 tarihinde İslâm Hukuku doçenti, 29.05.2001'de ise profesör olan yazar halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde İslâm Hukuku öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan yazar Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Telif ve tercümelerinden bazıları şunlardır:

İslâm Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, İstanbul 2000.
Vahiy-Akıl Dengesi Açısından Sünnet, İstanbul 2001.
Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları, İstanbul 1998.
İslâm Hukuk Felsefesi (Gaye Problemi), M. Tâhir b. Âşûr'den çeviri, Vecdi Akyüz ile birlikte, İklim Yayınları, İstanbul 1988.
Zâdü'l-Meâd (V-VI. Ciltler), İbn Kayyim el-Cevziyye'den çeviri, İklim Yayınları, İstanbul 1990.
el-Muvâfakât (İslâmî İlimler Metodolojisi) I-IV, Ebû İshâk Şâtıbî'den çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul 1990-1992.
Huccettullahi'l-Bâliğa I-II, Şah Veliyyullah Dihlevî'den çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul 1994.
İslam İlmihali, (F. Atar, İ. Çelebi ve R. Yaran ile birlikte), MÜİFV Yayınları, İstanbul 2007.
Kırk Ambar Duygu ve Hikmet, Gülhane Yayınları, İstanbul 2007.
Kırk Ambar Öykülerin Büyüsü, Gülhane Yayınları, İstanbul 2007.
Anahatlarıyla İslam Dini, (İlyas Çelebi ile birlikte), Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.

Mehmet Erdoğan - Yazarın kitapları

Kapat