Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1936 Mağrib doğumlu. 1964'te lisans, 1967'de yüksek lisans eğitimini felsefe dalında bitirdi. 1970'te Rabat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. 1967'den itibaren Rabat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çağdaş Arap düşüncesinin önemli simalarından olup çabasını İslâm düşünce tarihinde Endülüs eksenli İbn Hazm, İbn Haldun ve Şâtıbî gibi isimlerle temayüz ettiğini düşündüğü bir İslâm rasyonalizmi damarını çağdaş dünyada diriltmeye adamıştır. Bu alanda girdiği tartışmalarda takındığı konumu "Mağrib düşüncesi" diye isimlendirmiştir. Bu yüzden örneğin Hasan Hanefî ile giriştiği uzun soluklu bir tartışma Hıvâru'l-Maşrıkî ve'l-Mağribî (Mağribî ve Maşrikî Tartışması) ismiyle yayınlanmıştır (Kahire 1990). Arap Aklı diye isimlendirdiği genel bir çerçevede İslâmî geleneğin güçlü bir eleştirisini ve yeniden yapılanmasını yapısalcı bir yaklaşımla öngörmektedir. Bu alanda yayınlanmış birçok çalışması içinde en önemlileri şunlardır: Medhalû ilâ Felsefeti'l-Ulûm I: Er-Riyâdiyyatu'l-Aklâniyyatu'l-Muâsırâ (Bilim Felsefesine Giriş I: Çağdaş Rasyonel Matematik, Mağrib 1976); Medhalû ilâ Felsefeti'l-Ulûm II: El-Minhâcu't-Tecrübî ve Tatavvuri'l-Fikri'l-İlmî (Bilim Felsefesine Giriş II: Deneysel Yöntem ve Bilimsel Düşüncenin Gelişimi, Mağrib 1976); Nahnu ve't-Turâs (Biz ve Gelenek, Mağrib 1980); El-Hitâbu'l-Arabiyyu'l-Muâsır (Çağdaş Arap Söylemi, Beyrut 1982); Bunyetu'l-Akli'l-Arabî (Arap Aklının Yapısı, Beyrut 1986); Tekvînu'l-Akli'l-Arabî (Arap Aklının Oluşumu, Mağrib 1984); Et-Turâs ve'l-Hadâsa (Gelenek ve Modernlik, 1991).

Muhammed Âbid el-Câbirî - Yazarın kitapları

Kapat