Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1913 yılında Kayseri’nin Develi kazasında doğdu. İlköğretimini Develi Numûne Mektebi’nde gördü. 1927 yılında Kayseri Lisesi ile Erzurum Askerî Lisesi  leylî meccâni imtihanlarını kazandıysa da imkânsızlıklar sebebiyle bu okullara devam edemedi. Bunun üzerine Kayseri ulemâsından Develi müftüsü merhum İzzet Efendi’den medrese usûlüne göre mukaddimât-ı ulûm tahsil ettikten sonra Ankara’ya geldi ve kendi çabalarıyla bilgi ve görgüsünü arttırdı. Ankara’da bulunduğu sırada, meşhur Kerkük ulemâ ve meşâyihinden Muhammed Efendi’nin talebesi müderris Mehmed Efendi’den ders ve Enbiyâzâde Mehmet Hilmi’den de tasavvuf icâzetnâmesi alan; Gümüşhâneli ve Seydişehirli gibi büyük velilerle görüşmüş büyük mutasavvıf Fadlullah Rahîmî’den  de Mesnevî okuyan ve asrın ferîdi olacağı müjdesiyle müjdelenmiş bulunan İskipli İbrahim Edhem’le buluşmak nasib ve müyesser oldu. 12 sene özel derslerine devam ederek kendisinden icâzet ve feyz aldı. 1933 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığında memuriyete başladı ve 31 yıl boyunca Başkanlığın üst kurullarında çeşitli vazifelerde bulundur. 1964 senesinde İslâm Tarihi adlı eserini yazabilmek için emekli oldu. Kendileri 7 çocuk sahibidir.

Bugüne kadar kaleme aldığı eserler şunlardır. Armağan (manzum ilmihal); Peygamberler (manzum); Peygamberimiz (manzum bir sîret); Ezanlar (dinî manzumeler); Gençlere Din Kılavuzu (ilmihal); Tevbe; Reddiye (Caetani’nin İslâm Tarihi’ne reddiye); Bir Amerikalının 23 Sorununa Cevap; Hıristiyanlık Propagandası Münasebetiyle Açıklama; İslâm Tarihi -  Hz. Muhammed Aleyhisselam ve İslâmiyet (18 cilt); Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası; Sohbetler; Va’zler (basılmamıştır); Türkçe Ezan Meselesi; Şeyh Bedreddin(basılmamıştır); İlmiye Salnâmesi Zeyli (basılmamıştır), Şeyh Ahmed Kuddûsî-Hayatı, Mesleği, Üstün Kişiliği ve Eserleri. M. Âsım Köksal, 18 ciltlik İslâm Tarihi adlı eseriyle 1983 yılında Pakistan Sîret Ödülü’nü kazanmış; 1995 yılında da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Kültür Adamı” seçilmiştir. Büyük İslâm Âlimi Mustafa Âsım Köksal 28 Kasım 1998 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Mustafa Âsım Köksal - Yazarın kitapları

Kapat