Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1923'te Şam'da doğ­du. Hukuk öğ­renimi gördü. Çe­şitli ülkelerde diplomat olarak çalış­tı. Uzun sü­re Londra?da ya­şadı. Yenilik­çi Arap şiirinin öncü­lerinden olan Kabbâ­nî, önce aşk şiirleriyle tanındı ve sevildi. Sonra siyasal şii­re de yö­neldi. 1998 yı­lında Londra'da hayata gözlerini yumdu. 

Hakkında dilimizde Şii­rin Galip Aş­kın Devrik Kralı -Nizar Kabbâ­nî'de Aşk ve Kadın- (Aysel Ergül Keskin, Ankara, Araş­tırma Yayınları, 2006) baş­lıklı bir de inceleme bulunan şai­rin Türk­çe'de yayımlanmış eserleri şunlardır: 

İş­gal Altında (seç­me şiir ve denemeler), çev. Turan Koç ile İbrahim Demirci, Kayseri, Rey Yayıncı­lık, 1996. 

Gazaba Uğ­ramış Şiirler [Kasaidu Mağ­dubun Aleyha], çev. İbrahim Demirci, İstanbul, Mavi Yayıncı­lık, 1997. 

Ben Beyrut (denemeler), çev. İbrahim Demirci, Ankara, Hece Yayınları, 1999. 

Aş­kın Kitabı, çev. Laurent Mignon, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2000. 

Gözlerinin Mavi Limanında, çev. Rı­za Halilov ve Aysel Ergül, İstanbul, Birey Yayınları, 2002. 

Yasak Şiirler [Eşar Harice Ale'l-Kanun], çev. Kemal Yüksel, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2002. 

Seninle Evlendim Ey Özgürlük [Tezevvectü­ki Eyyetü­he'l-Hurriyet], çev. Kemal Yüksel, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2003.

Nizar Kabbani - Yazarın kitapları

Kapat