Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1972 yılında Konya’da doğdu. Konya İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1991 yılında girdiği M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. Giresun’un Eynesil İlçesi İmam Hatip Lisesi’nde bir yıl öğretmenlik yaptı. 24 Kasım 1997’de M.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi oldu. MÜSBE’de “Emevîler Döneminde Yahudiler” isimli yüksek lisans tezini hazırladı. Yabancı hükümetlerce Türk Hükümeti emrine verilen bursla, doktora araştırması için dil öğrenmek ve sahasında akademik araştırmalar yapmak üzere, 26 Ekim 2003-26 Haziran 2004 tarihleri arasında Hayfa Üniversitesi’nde (İsrail) bulundu. MÜSBE’de “Abbasiler ve Fatımiler Döneminde Yahudiler (Dini-Hukuki ve Sosyal Hayat)” başlıklı doktora tezini hazırladı. 3 Mart 2010-21 Kasım 2010 tarihleri arasında YÖK’ün “Yurtdışı doktora sonrası araştırma programı” kapsamında Kudüs İbrani Üniversitesi ve Ben Zvi Enstitüsü’nde (İsrail) “Osmanlı Tarihinden Bahseden İbranice Kronik ve Risaleler” konusunda araştırma yaptı. 1 Nisan 2010 tarihinde doçent unvanı aldı; 2011-2013 yıllarında Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kısmi zamanlı dersler veren Arslantaş, 29 Temmuz 2015 tarihinde profesör oldu. Arapça, İngilizce ve İbranice bilen Arslantaş, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, çalışma atölyesi, panel, seminer, radyo ve televizyon programlarına iştirak etmiştir. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Arslantaş’ın ulusal ve uluslararası hakemli dergiler ile popüler tarih dergilerinde çok sayıda makale ve yazısı, derleme ve kitap bölümleri ile ansiklopedi maddesi bulunmaktadır.Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Arslantaş’ın başlıca yayınları şunlardır:

Asr-ı Saadet’ten Kıssalar (1-2),İklim Yayınları: İstanbul 1996.

İslâm Dünyasında Depremler ve Algılanma Biçimleri, Gelenek Yayınları: İstanbul 2003, (İkinci Baskı: İz Yayıncılık: İstanbul 2015).

Emeviler Döneminde Yahudiler, Gökkubbe Yayınları: İstanbul 2005.

Tudelalı Benjamin ve Ratisbonlu Petachia, Ortaçağ’da İki Yahudi Seyyahın Avrupa, Asya ve Afrika Gözlemleri, MÜİFV Yayınları: İstanbul 2009.

Yahudiler ve Araplar, Çağlar Boyu İlişkileri, (S.D. Goitein’den tercüme, Emine Buket Sağlam’la birlikte), İz Yayıncılık: İstanbul 2004 (İkinci Baskı 2011).

İslâm Toplumunda Yahudiler, Abbâsî ve Fâtımî Dönemi Yahudilerinde Hukukî, Dinî ve Sosyal Hayat, İz yayınları: İstanbul 2008, (İkinci Baskı 2011).

İslâm Dünyasında Sâmirîler (Osmanlı Dönemine Kadar), İz Yayıncılık: İstanbul 2008 (İkinci Baskı 2011).

İslâm Dünyasında İktisadî ve İlmî Hayatta Yahudiler, MÜİFV Yayınları: İstanbul 2009.

Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslamiyet (İbranice Tarih Kitapları Açısından Bir İnceleme), İz Yayıncılık: İstanbul 2011.

Yahudiler ve Türkler, Yahudi Tarihçi Eliyahu Kapsali’nin (1483-1555) Seder Eliyahu Zuta İsimli Kroniği Bağlamında Bir İnceleme, İz Yayıncılık: İstanbul 2013.

Anonim Bir İbranice Kroniğe Göre 1622-1624 Yıllarında Osmanlı Devleti ve İstanbul(Kudüs İbranî Üniversitesi Tarih Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaron ben Naeh ile birlikte), Türk Tarih Kurumu: Ankara 2013.

Dünyanın Kısa Tarihi-İslamî Dönemde Kaleme Alınan İlk İbranîce Kronik (Natan ha-Bavli’nin Seder ‘Olam Zuta isimli kitabının İngilizce, Fransızca ve İbranice parçalar halinde yayınlanan kısımlarının derlenerek tercümesi), Türk Tarih Kurumu: Ankara 2014.

Nuh Arslantaş - Yazarın kitapları

Kapat