Sepetim (0) Toplam: 0,00
1960 yılında Manisa-Gördes'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1983 yılında Ankara Üniversitesi edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı. 1990 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede ?Reformist Eğitim AkımlarınınTürk Eğitim Sistemine Girişi ve Etkileri? konulu tezle yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Kafadar, aynı üniversitede ?Türkiye'de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi–Tarihsel Gelişim ve Lisans Eğitiminin Bir İncelemesi? başlıklı tezle doktorasını tamamladı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Kafadar'ın daha önce yayınlanmış; Ortaöğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi: Yükseköğretime Geçişe Yönelik Bir Model (1992), Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma (1997) adlı iki kitabı ve Tüccarzâde İbrahim Hilmi'nin Avrupalılaşmak adlı eserinin Osmanlıca'dan bugünkü dile çevrimyazı (Faruk Öztürk ile birlikte) çalışması vardır (1997).

Osman Kafadar - Yazarın kitapları

Kapat