Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1886’da Fransa’nın Blois kentinde doğdu. Formel eğitim aşamalarında felsefe, edebiyat ve matematik okudu. Kolay tatmin olmayan ve araştırıcı kişiliği onu Avrupa’daki spiritüalist, okültist ve gnostik çevrelerle ilişki kurmaya sevketti. Bu arada batınî doktrinler üzerinde derinlemesine ve karşılaştırmalı olarak çalışma imkânı buldu. 1912’de müslüman olarak Abdülvâhid Yahyâ adını aldı.

1930’da Mısır’a yerleşti ve orada 1951’de vefat edinceye kadar İslâmî geleneğe ve entellektüel kişiliğine uygun bir hayat sürdü. Arapça olarak yazdığı makaleleri hariç, eserlerinde René Guénon imzasını kullanan 20. yüzyılın bu büyük mütefekkiri onyedi kitap ve üçyüz elli kadar makalesiyle Çin, Hind ve İslâm tasavvufunun başlıca meselelerini aydınlatmış, öbür yandan insanlığın normal seyrinden bir sapma olarak gördüğü modern Batı’yı kökten bir eleştiriye tâbi tutmuştur. Onun gözünde Doğu doktrinlerinin özdeki aşkın birliği, modern dünyanın neyi kaybetme uğruna bu duruma geldiğine ve derin bunalımını nasıl aşabileceğine işaret eden batınî bir geleneği temsil eder.

Türk okurunun Doğu ve Batı (İstanbul 1980), Modern Dünyanın Bunalımı (İstanbul 1979, 1986), İslâm Maneviyatı ve Taoculuğa Toplu Bakış (İstanbul 1989), Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri (İstanbul 1990) ve Maddî İktidar, Ruhanî Otorite (İstanbul 1992) Ruhçu Yanılgı (İstanbul, 1996) adlı kitaplarından tanıdığı Guénon, elinizdeki çeviriyle Türkçe’de yeni bir yankı daha kazanıyor. Doğu Düşüncesi, yazarın İz Yayıncılık’ta Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri , Ruhçu Yanılgı ve Maddî İktidar, Manevî Otorite’den sonra neşredilen dördüncü kitabı.

René Guénon - Yazarın kitapları

Kapat