Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Bilim adamlığı en başta gelmek üzere, idareci, akademisyen, basın adamı, bir zaman için siyasetçi ve hattâ şair olarak çok yönlü niteliklere sahip bulunan Ahmed, halen Cambridge'de fiilen akademisyenliğini Selwyn Koleji kadrosunda sürdürmekte olan Pakistanlı bir aydındır.

Bu niteliklerini daha açık hale getirmek gerekirse; bir kere siyaset adamı olarak, Pakistan'da Belucistan eyaletinin Sibi bölgesinde bir ara önemli bir hükümet vekilliği yapması başta gelmek üzere, zaman zaman çeşitli siyasi ve idari görevlerde bulunmuştur. Bununla beraber, onun en önemli yönü, şüphesiz bilim adamlığıdır. Bugün, İslam ülkelerinde geliştirilmeleri sürdürülen çeşitli bilim dalları arasında nispeten daha geride kalan, ?insanbilim? alanında ülkesinin dışına taşmış bir ün sahibi bulunan yazar, eğitimini önce Pencab, daha sonra Birmingham, Cambridge ve Londra üniversitelerinde tamamlamış; dünyanın önemli eğitim merkezlerinde (Princeton ve Harvard) çalışmalarda bulunduğu gibi, diğer birçoklarında da (ABD'de İleri Araştırmalar İslam Enstitüsü, Cambridge'de İslam Akademisi, gene ABD'de Washington Üniversitesi, İslamabad'da Qaid-i Azam Üniversitesi) akademik kadroları içinde yer almıştır.

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine (ABD ve İngiltere dışında Sovyetler Birliği, Suudi Arabistan, Mısır, Hindistan, Fransa, Japonya...) ziyaretlerde bulunarak, çeşitli konferans ve seminerlere katılmış olan Ahmed, bu seyahatleriyle de daha bir zenginleştirdiği akademik birikimini, bir çırpıda sayılamayacak miktardaki kısa yazı ve makaleleri dışında, hiç de az olmayan kitapları ile okur-yazarların dünyasına sunmuştur.

Yazar, Postmodernism and Islam başlıklı eserinde, üzerinde zihin yorduğu ?kitle iletişimi? alanında da rahatlıkla uluslararası denebilecek bir yere sahiptir. Bu bağlamda, halen, akademisyenlik hayatını sürdürdüğü İngiltere'de radyo ve televizyonlarda müslümanlık ve İslam dünyasını ilgilendiren çeşitli konular üzerine hazırlanan programlara yorumcu olarak davet edilmektedir.

Başlıca eserleri şunlardır:

Millennium and Charisma among Pathans —Pathanlar Arasında Binyıllık Devre ve Üstün Ruh Gücü anlayışı— (London: Routledge, 1976)
Pukhtun Economy and Society —Puktun Toplumu ve Ekonomisi— (London: Routledge, 1980)
Religion and Politics in Muslim Society: Order and Conflict in Pakistan —Müslüman Toplumda Din ve Siyaset: Pakistan'da Düzen ve Çatışma— (Cambridge: Cambridge University Press, 1983)
Islam in Tribal Societies: From the Atlas to the Indus —Kabilevi Toplumlarda İslam: Atlas'tan Indus'a— (derleme, D. M. Hart ile birlikte, London: Routledge and Kegan Paul, 1984)
Toward Islamic Anthropology: Definition, Dogma and Directions —İslamî Antropolojiye Doğru: Tanım, Dogma ve Açılımlar— (International Institute of Islamic Thought, 1986)
Pakistan Society: Islam, Ethnicity and Leadership in South Asia —Pakistan Toplumu: Güney Asya'da İslam, Etnik Kimlik ve Liderlik— (Karaçi ve Oxford: Oxford University Press, 1986)
Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society —İslâm'ın Keşfi: İslâm Toplumu ve Tarihi— (London: Routledge, 1989; çev. Lutfullah Karaman, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994)
Resistance and Control in Pakistan —Pakistan'da Direniş ve Denetim— (London: Routledge, 1991)
Postmodernism and Islam: Predicament and Promise —Modernizmin Ötesi ve İslam: Kötü Durum ve Umut Işığı— (London: Routledge, 1992)

S. Ekber Ahmed - Yazarın kitapları

Kapat