Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1704 yılında Hindistan'ın Muzafferneger şehrinde doğdu. Soyu baba tarafından Hz. Ömer'e, anne tarafından İmam Musa Kâzım'a dayanmaktadır. Hindistan'ın ilim ve tasavvuf çevrelerinde etkin bir konuma sahip bir ailenin mensubu olan Dihlevî, babası gözetiminde aldığı eğitimden sonra, daha 17 yaşında, babasının vefatı üzerine er-Rahîmiyye medresesinde müderris olmuş; otuz yaşlarında gerçekleşen uzun hac ziyareti hariç, Delhi'deki bu tedris ve irşad faaliyetini yürütmüştür. Hindistan'da İmam-ı Rabbânî ile başlayan "tecdid" hareketinin en önemli ikinci halkası olan müellif, 1762'de vefat etmiştir. Arapça ve Farsça olarak yüze yakın eseri bulunan müellifin en önemli eseri olarak zikredilen Hüccetullahi'l-Baliğa'dan başka, Fethu'r-Rahmân, el-Fevzu'l-kebîr ve et-tefhîmâtu'l-ilâhiyye adlı eserleri özellikle zikredilebilir.

Şah Veliyyullah Dihlevî - Yazarın kitapları

Kapat