Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
16.12.1940'ta Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir'de yaptı. Kestane Pazarı ve Ödemiş Kur'an Kurslarında özel dinî tahsilde bulundu. 1960 yılında başladığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1964 yılında bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında kısa bir müddet görev ifa etti. Kırıkkale'de vaizlik yaptı. 1964-66 yıllarında Tuzla Piyade Okulunda yedek subay olarak askerlik hizmetini yerine getirdi. 1966 yılında doktora tahsili için Fransa'ya gitti. Doktorasını 1972'de Paris Sorbonne Üniversitesinde tamamladı. Doktora öğrenimi esnasında 1969 yılında 9 ay Tunus'ta kaldı. 1973'te Erzurum İslamî İlimler Fakültesinde öğretim görevine başladı. 1974 yılında gittiği Kahire'de bir sene araştırmalarda bulundu. 1977'de Doçent, 1984'te Profesör oldu. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Profesör olarak göreve başladı. Dekan yardımcılığı, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. 1992'de Bakanlar Kurulu kararıyla, yedi yıllık bir süre için Din İşlerli Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 1999 yılında görevi sona erdi. Sosyal, kültürel ve dinî amaçlı pek çok yurtdışı seyahati yaptı. Fransa, Mısır, Almanya, Tunus, Cezayir, Fas, İngiltere, Özbekistan, Ürdün ve Suudi Arabistan'da dinî ve ilmî toplantılara katıldı. 1997'de Kudüs'te Dinlerarası Diyalog Toplantısında ?Samimi Bir Diyalog İçin Bazı Müşterek Noktalar? konulu bir tebliğ sundu. Halen Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak hizmet veren yazar Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Çeşitli dergi ve ansiklopedilerde yayımlanmış ilmî makalelerinin yanı sıra bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiri ve konferansları da bulunan yazarın yayımlanmış telif ve tercüme çalışmaları şunlardır:
Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri, İstanbul, 1979 (Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü); (Bakıllani ve İnsan Filleri başlığıyla) Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997 (?Bakıllani'de İnsanın Filleri Anlayışı?, Doçentlik Tezi, Erzurum, 1977).
Akaid, (İmam Hatip Liseleri Ders Kitabı, Süleyman Toprak ile birlikte), Ankara, Devlet Kitapları, 1986; 1996.
Kelam: Tarih, Ekoller, Problemler, (Süleyman Toprak ile birlikte), Konya, 1988; 2001.
İslam Akaidi, Konya, 1989; Konya, Esra Yayınları, 1997.
Kur'an'da İnsanın Değeri, İstanbul, 1989.
Allah, Kur'an, İnsan, Konya, Esra Yayınları, 1990.
Kur'an ve İnsan, Konya, Esra Yayınları, 1996.
Kelam Tarihi, Konya, Esra Yayınları, 1998.
Din ve Toplum, Konya, Esra Yayınları, 2000.
Kur'an ve Mekke, İstanbul, İz Yayıncılık, 2007 (?La Revelation Coranique et son Environment Social?, Doktora Tezi, Paris, Sorbonne, 1972).
Çevirileri:
Ölümden Sonra Diriliş, Subhi Salih, İstanbul, 1976; 1998.
Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri, Ebu'l-Vefa Taftazani, İstanbul, 1980; (Ana Konularıyla Kelam başlığıyla) Konya, Kitap Dünyası, 2000.
Ehl-i Sünnet Akaidi, İmam Muhammed Pezdevi, İstanbul, 1981; 2000.

Şerafeddin Gölcük - Yazarın kitapları

Kapat