Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
Prof. Dr. 1955 yılında Kırklareli'nin Üsküp beldesinde doğdu. İlkokulu aynı yerde bitirdi. İmam-Hatip Okulu'nun orta kısmını Tekirdağ, lise kısmını İstanbul-Fatih İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde 1974'te tamamladı. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne girdi, 1978'de mezun oldu. 1979 yılında Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde müftü olarak görev yaptı. 1979-84 arasında Tekirdağ, 1984-84 arasında ise İstanbul-Eminönü müftülüklerinde murakıp olarak çalıştı. 1985'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okutman olarak göreve başladı. 1989'da MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Emevîler'in Kuruluş Döneminde İslâm Kamu Hukukunun Gelişmesi" adlı doktora tezini tamamladı. 1989'da "doktor", 1992'de doçent, 2001'de de profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Telif Eserleri Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, İstanbul 1991, Dergâh Yayınları Mukayeseli İbadetler İlmihali (İslam Fıkhında İbadetler), İstanbul 1995, İz Yayıncılık Tercümeleri Siyaset, İbn Teymiye, İstanbul 1985, Dergâh Yayınları Bir İslam Kurumu Olarak Hisbe, İbn Teymiye, İstanbul 1989, İnsan Yayınları İslam Hukuk Felsefesi, Muhammed Tahir b. Aşur, (Mehmet Erdoğan'la birlikte), İstanbul 1989, İklim Yayınları; 2. baskı: İstanbul 1999, Rağbet Yayınları İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhalefet, Nevin Abdulhâlık Mustafa, İstanbul 1990, İz Yayıncılık Fârâbî'den Abduh'a Siyasî Düşünce, Huriye Tevfik Mücahid, İstanbul 1995, İz Yayıncılık; 2. baskı: İstanbul 2005, İz Yayıncılık Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat, İzzeddin Belîk, (Ortak Çeviri), İstanbul 1992, İklim Yayınları Edisyon Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, İstanbul 1994, Beyan Yayınları; İstanbul 2006, Beyan Yayınları

Vecdi Akyüz - Yazarın kitapları

Kapat