Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Yusuf Mustafa el-Karadavî 1926'da Mısır'da doğdu. On yaşına gelmeden hafız oldu. Yüksek öğrenimini 1953 yılında Ezher Ünivesitesi Usûlü'd-Dîn Fakültesinde tamamladı. 1954'te öğretim üyeliği sertifikası alan Karadavî, 1960 yılında aynı fakültenin Ulûmü'l-Kur'ân ve's-Sünne Bölümünde yüksek lisansını, 1973'te ise ?Fıkhu'z- Zekat? başlıklı çalışmasıyla doktorasını bitirdi. Mezuniyetinden sonra Ezher'de vakıflarla ilgili dinî işleri denetleyen kurum ile İslam Kültürü İdaresinde çalıştı. Daha sonra Dinî İlimler Enstitüsü müdürü olarak Katar'a tayin edildi. Burada Eğitim ve İslami İlimler (Külliyyetü'ş-Şeri'a) Fakültelerinin kurulması görevi de kendisine verildi. Karadavî burada İslamî İlimler Fakültesinin dekanı, kuruluşunu üstlendiği Sünen ve Siret Araştırmaları Merkezinin müdürü oldu. Karadavî halen bu görevini sürdürmektedir.
Karadavî geçmiş ile gelecek, muhafazakârlık ile yenilikçilik arasında ?ortayolculuk? (vasatiye) diye anılan akımın önde gelen temsilcilerindendir. Eserlerinde nazariyatın yanında aksiyona da yer veren yazar, dengeli bir İslam anlayışının gelişip yerleşmesi için çaba sarf etmektedir. ?Sünnetin fıkhı?, ?makâsıt fıkhı?, ?öncelikler fıkhı? gibi kavramsallaştırmaları ve bu çerçevede yazdığı eserleri, İslam'ın sabit prensipleri ile asrın değişen olguları arasında bir denge kurmaya yönelik çabasının ürünüdür. Bu sebeple, bugün de faydalı olan eski görüş ve uygulamalara sahip çıkar, günümüzde içtihat edilmesi gereken konularda içtihat eder, yeniliklere açık kapı bırakır.
Karadavî, birbirini tamamlayan ve her biri Müslümanların temel problemleriyle ilgili seksenin üzerinde eser kaleme almıştır. Yazdığı makalelerin sayısı ise hayli fazladır. İslam ülkelerinin pek çoğunu gezip buralarda ilmî kongre ve konferanslara katılan, çok sayıda ödül alan ve önemli İslamî kuruluşların üyesi olan yazarın birçok kitabı onlarca baskı yapmış ve farklı dillere çevrilmiştir. Türkçeye çevrilen eserlerinden bazıları şunlardır:
Çağımız Meselelerine Fetvalar (7 cilt), çev. Vahdettin İnce, Tahir Yayıncılık; Ravza Yayınları, 1994.
Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet, çev. Özcan Hıdır, Yörünge Yayıncılık
İslam Hukukunda Zekat (2 cilt), çev. İbrahim Sarmış, Kayıhan Yayınları, 1984.
İbadet, çev. Hüsamettin Cemal, Kalem Yayınevi, 1986; Muhavvid Yayınları.
Tevhidin Hakikati, çev. Mustafa Özel, Özgün Yayıncılık, 1991.
Hasan el-Benna Mektebi, çev. Galip Yavuz ve Süleyman Koçak, İlke Yayıncılık, 1992.
Hz. Peygamber ve İlim, çev. Dilaver Selvi, Şule Yayınları, 1993.
Müslümanın Temel Kültürü, çev. M. Ali Seraceddin, Risale Yayınları, 1995, 2004.
İhtilaflar Karşısında İslami Tavır, çev. Osman Arpaçukuru, İlke Yayıncılık, 1996, 2004.
İslam Hukuku -Evrensellik Süreklilik-, çev. Yusuf Işıcık ve Ahmet Yaman, Marifet Yayınları, 1997.
Tekfirde Aşırılık, çev. M. Salih Geçit, Şura Yayınevi, 1998; Ağaç Yayıncılık, 2006.
Sünneti Anlamada Yöntem, çev. Bünyamin Erul, Rey Yayıncılık, 1998; Yeni Zamanlar Yayınları, 2004.
Alim ve Tağut, çev. Ahmet Pakalın, Bengisu Yayınları, 1998.
Sosyal Hayatta İslami Terbiye, İlke Yayıncılık, 2002.
İman ve Hayat, çev. Abdülvahap Öztürk, Hilal Yayınları, 2003.
İslamda Helal ve Haram, çev. Ramazan Nazlı, Hilal Yayınları, 2005.
İman ve İslamda İtidal -İzz. Bin Abdisselam-, çev. Mehmet Yolcu, Çıra Yayınları, 2006.
İslam ve Sanat, çev. Hamza Tekin, Aşiyan Yayınları, 2006.
Öncelikler Fıkhı, çev. Abdullah Kahraman, İz Yayıncılık, 2007.

Yusuf el-Karadavî - Yazarın kitapları

Kapat