Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1913’te Hindistan’da doğdu. Öğrenimini ünlü Nedvetü’l-Ulemâ’da tamamladı. Bu esnada Faslı Şeyh Takiyûddin Hilâlî, Şeyh Halid B. Muhammed Yamanî, Mevlana Ahmed Ali Lahorî gibi âlimlerden, şair allâme Muhammed İkbal’den ve hareket planında İhvan-ı Müslimîn lideri Hasan el-Benna ile Tebliğ Cemaati lideri M. İlyas’tan etkilendi.

İlk eseri olan, Seyyid Ahmed Şehid hakkındaki biyografiyi Urduca olarak 20 yaşında yazdı. Gençlik, olgunluk ve yaşlılık döneminde kaleme aldığı İslâm Ruhunun Kurtarıcısı, Din ve Medeniyet, Materyalizm ve Batı Karşısında İman, İslâm ve İslâm Dünyası, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti? gibi eserler birçok dünya diline çevrildi ve İslâm âleminde derin yankılar uyandırdı. Hind alt-kıtasındaki birçok İslâmî kuruluşta imzası bulunan Nadvî, tüm İslâm ülkelerini kapsayan kimi önemli İslâmî teşkilâtların da kurucusu ya da faal üyesi durumunda.

Medine ve Şam üniversitelerinde bir süre öğretim üyeliği de yapan, 1979 Melik Faysal Ödülü sahibi ünlü düşünür, 1999 yılında vefat etmiştir.

Ebu'l-Hasen Ali en-Nedvî - Yazarın kitapları

Kapat