Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1941’de Bursa’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’ni, İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1965). Bir müddet öğretmenlik yaptıktan (196772) sonra, fakülte yıllarında başladığı (1960) yazı hayatına devam etti. Muhtelif dergi ve gazetelerde araştırmaları çıktı; köşe yazarlığı yaptı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı içinde “Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi”ni kurdu, kitaplar çıkardı ve öğrencilere “Safahat Sohbetleri” yaptı (198689). Yakın tarihe dair araştırmaları, Osmanlıca’dan çevirip neşre hazırladığı önemli edebî, fikrî ve tarihî eserler, bilhassa Mehmed Âkif Ersoy ve “Safahat” üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanındı.

Mehmed Âkif hakkındaki yayınları (son baskıları): 1. Safahat Tedkikleri (1979); 2. Mehmed Âkif, Süleyman Nazif’in eserinin aslıyla birlikte neşri (1991); 3. Mehmed Âkif Hakkında Araştırmalar, 3 cild (2006); 4. Mehmed Âkif Ersoy, Hayatı ve Eserleri (2004); 5. Mehmed Âkif ve Tevfik Fikret Meselesi (1992); 6. Mehmed Âkif, Mısır Hayatı ve Kur’an Meâli (2005); 7. Safahat’ın çeşitli baskıları: a) Karşılaştırmalı neşri (1990); b) Halk baskıları (1987 ve sonrası); c) Eski ve yeni harflerle karşılıklı sayfalar halinde karşılaştırmalı neşri (2008); d) Eski ve yeni harfli, mütekàbil sayfa numarası taşıyan iki cilt halinde cep boyu neşri (20052007); 8. İstiklâl Şâiri Mehmed Âkif Ersoy (2008); 9. Safahat’tan Seçmeler (2008); 10. Sırâtımüstakîm / Sebîlürreşâd dergisinin (25 cilt, 641 sayı, 9 bin sayfa) yeni harflerle aynen neşri: Bir uzmanlar heyetiyle birlikte 2008’de başlanılan çalışma devam ediyor.

M. Ertuğrul Düzdağ - Yazarın kitapları

Kapat